Picătura de apă
Ediţia 12 / 2017

Informaţii legale

La această pagină se găsesc condiţiile de utilizare pentru pagina web a companiei hansgrohe. Vă rugăm să urmaţi linkurile dacă doriţi să citiţi mai multe despre răspunderea pentru daune, drepturile de proprietate industrială, condiţiile de utilizare pentru recomandările de distribuitori sau materialul video, respectiv filmat, condiţiile comerciale generale sau rezervările pentru seminarii.

Pentru pagina web a companiei Hansgrohe SE sunt valabile condiţiile de utilizare menţionate în cele ce urmează. Vă rugăm să le parcurgeţi cu atenţie în prealabil. Prin utilizarea paginii noastre web, vă declaraţi de acord cu condiţiile de utilizare menţionate.

Integralitatea şi corectitudinea informaţiilor noastre

Ne străduim ca această pagină web să fie permanent actualizată, iar informaţiile furnizate să fie cât mai corecte şi complete. Cu toate acestea nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru actualitatea, corectitudinea şi integralitatea informaţiilor, respectiv caracterul lor adecvat pentru anumite utilizări. 
Ne rezervăm dreptul de a reduce în orice moment volumul conţinuturilor sau de a le transfera în alte domenii, a le bloca provizoriu şi/sau a le şterge definitiv. 

Disponibilitatea serviciilor noastre

Pagina noastră web trebuie să ofere doar informaţii generale despre serviciile noastre. Cu toate acestea informaţiile publicate nu asigură dreptul legal la anumite servicii, precum nici la integralitatea sau disponibilitatea neîntreruptă şi neperturbată a acestor servicii. Vă rugăm să reţineţi că unele informaţii de pe pagina noastră web se pot referi la produse, programe sau servicii care nu sunt disponibile în anumite ţări. În legătură cu produsele şi serviciile disponibile în ţara dumneavoastră vă rugăm adresaţi-vă distribuitorului Hansgrohe local.

Conţinuturi furnizate de terţi

Următoarele conţinuturi nu provin de la noi şi nu reflectă opinia noastră, aşadar nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru acestea:

  • opiniile exprimate în cadrul unor forumuri de discuţii eventual instalate nu provin de la noi, ci de la utilizatorii respectivi. Nu verificăm conţinuturile postate de utilizatori, deci nu controlăm nici legalitatea sau corectitudinea opiniilor, a recomandărilor, declaraţiilor, ofertelor sau altor informaţii aparţinând utilizatorilor. Pe forumurile noastre de discuţii sunt interzise postările ilegale, defăimătoare, incorecte sau insultătoare. Utilizatorul ne exonerează de orice pretenţii ale terţilor, care rezultă din utilizarea paginii noastre web neconform cu aceste condiţii de utilizare.
  • Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinuturile site-urilor conectate prin linkuri.
  • Nu ne putem asuma răspunderea pentru corectitudinea, integralitatea şi actualitatea informaţiilor furnizate de distribuitorii noştri de specialitate identificaţi prin funcţia de „Căutare distribuitori de specialitate”. 
    Nu monitorizăm aceste conţinuturi şi nu căutăm circumstanţe indicatoare de activităţi ilegale. În cazul în care totuşi vom constata astfel de încălăcări ale legii, vom înlătura imediat informaţiile respective de pe site-ul nostru.

Convenţie privind scrierea

Am renunţat la indicarea formelor de feminin şi masculin pe această pagină web, în scopul unui grad mai bun de lizibilitate. Ne referim însă întotdeauna la ambele sexe.

Legislaţia aplicată şi instanţa competentă

Cu privire la această pagină web se va aplica legislaţia germană. Competenţa judecătorească şi locul de executare este sediul nostru, adică Rottweil.

Drepturi de autor

Copyright Hansgrohe 2017. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, graficele, fişierele audio, video şi de animaţie sunt supuse Legii drepturilor de autor şi altor legi privind protejarea proprietăţii intelectuale. Acestea nu pot fi copiate, modificate sau utilizate pe alte pagini web în scopuri comerciale sau pentru distribuire. Unele pagini de Internet Hansgrohe conţin de asemenea, materiale care se supun drepturilor de autor ale celor care le-au pus la dispoziţie.

Parteneri de incredere

Gaseste partenerul Hansgrohe din apropiere