Garanția voluntară este făcută de producător

5 ani de garanție ca parte integrantă a filosofiei de business

A oferi clienţilor noştri permanent produse de cea mai bună calitate face parte din principiile companiei hansgrohe. Din acest motiv oferim voluntar consumatorilor o garanţie de producător valabilă cinci ani pentru produsele noastre. Premisele şi particularităţile le găsiţi în condiţiile de garanţie menţionate mai jos.

Para de duş hansgrohe
Garanţia producătorului pe o durată de 5 ani pentru produsele hansgrohe

Condiţiile noastre de garanţie

I. Generalităţi 

hansgrohe acordă pentru produsele hansgrohe această garanţie de producător, o garanţie suplimentară faţă de garanţia oferită consumatorului de către vânzător conform legii. Aceasta se aplică fără a aduce atingere normelor legale obligatorii privind răspunderea, precum legea privind răspunderea pentru daunele produse ca urmare a faptelor săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă crasă, respectiv în cazul vătămări aduse vieţii, integrităţii corporale sau a sănătăţii de către hansgrohe sau prepuşii acestuia.

În înţelesul aceastei garanţii de producător, „consumatorul” este oricare persoană fizică, proprietar al produsului şi care nu a achiziţionat produsul pentru a-l revinde sau a-l instala la o terţă persoană în cadrul exercitării unei activităţi profesionale comerciale sau independente. „Primul client” este consumatorul care a achiziţionat produsul direct de la hansgrohe, de la un distribuitor sau de la o altă persoană fizică sau juridică care îl revinde sau îl instalează în cadrul exercitării unei activităţi profesionale comerciale sau independente.

II. Protecţia oferită de garanţie

Valabilă pentru produsele hansgrohe achiziţionate de către primii clienţi începând cu data de 01.01.2010 (bon de cumpărare): hansgrohe garantează consumatorilor că produsele sale sunt lipsite de defecte de material, de fabricaţie şi de proiectare. Stadiul cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice în momentul fabricaţiei produsului este esenţial pentru aceste chestiuni. Produsul trebuie să fi avut deja la acea dată defectul care a cauzat prejudiciul. Pretenţiile pentru daunele subsecvente sau născute din răspunderea pentru produs subzistă numai în limitele prevederilor legale imperative.  Această garanţie este valabilă pentru un termen de 5 ani începând cu data achiziţionării de către primul client, dar nu mai mult de 6 ani de la data fabricaţiei. Perioada de garanţie nu se extinde în baza acordării de servicii în temeiul acestei garanţii, mai cu seamă ea nu se prelungeşte în cazul reparaţiei sau al înlocuirii produsului. În aceste cazuri perioada de garanţie nu reîncepe.

III. Arătarea în scris a defectului 

Drepturile ce decurg din această garanţie pot fi solicitate de către consumator în urma indicării în scris a defectului şi transmiterii în lăuntrul perioadei a acestei reclamaţii de garanţie către firma hansgrohe sau către distribuitorului de unde primul client a achiziţionat produsul. Condiţia suplimentară pentru aplicarea garanţiei este indicarea defectului de către consumator în termen de două luni după identificarea acestuia, respectiv când trebuia să identifice defectul. Consumatorul este obligat să demonstreze faptul că termenul de garanţie nu a expirat, (de exemplu prin prezentarea facturii obţinute de la primul client).  hansgrohe are eventual dreptul, de a stabili începutul perioadei de garanţie în baza datei de fabricaţie.

IV. Prestaţii în cadrul garanţiei 

hansgrohe decide liber dacă repară sau înlocuieşte produsul, respectiv dacă restituie consumatorului contravaloarea produsului achiziţionat. 

Regula o constituie repararea produsului defect la faţa locului de către un instalator profesionist, având acordul prealabil al hansgrohe. În acest caz garanţia acoperă furnizarea gratuită a pieselor de schimb necesare. În cazul în care hansgrohe decide prin acord scris să efectueze ea însăşi reparaţia, cheltuielile cu piesele de schimb, cu instalarea produsului şi cu manopera, respectiv plata transportului sau a expedierii produsului sunt suportate de firma hansgrohe. Consumatorul trebuie să asigure accesul la produs. 

În cazul înlocuirii, produsul vechi va fi schimbat gratuit cu un produs nou de aceeaşi calitate şi tip. Dacă în momentul indicării defectului, produsul afectat nu se mai fabrică, hansgrohe are dreptul de a livra un produs similar. Transportul, respectiv expedierea către sau de la hansgrohe, respectiv către sau de la distribuitor, precum demontarea şi reinstalarea produsului, respectiv orice altă măsură specială întreprinsă poate fi aplicată numai cu acordul prealabil al firmei hansgrohe.

Dacă hansgrohe este de acord cu măsurile preconizate, ea va suporta cheltuielile ivite cu punerea în practică a acestor măsuri. Dacă nu s-a convenit altfel, consumatorul este obligat să preia pe cheltuiala sa noul produs de la cel mai apropiat distribuitor hansgrohe.  Dacă hansgrohe alege restituirea preţului de cumpărare a produsului achiziţionat şi confirmă acest lucru în scris, consumatorul trebuie să înapoieze produsul, iar Hhnsgrohe va rambursa preţul de cumpărare.

V. Condiţii şi excluderi

Condiţia aplicării garanţiei este instalarea şi întreţinerea corectă conform manualului de utilizare şi a normelor tehnice în vigoare (de exemplu de către un atelier sau un atelier de specialitate autorizat), precum şi respectarea normelor de exploatare şi de utilizare a produselor hansgrohe conform instrucţiunilor tehnice şi de întreţinere hansgrohe. 

Între acestea sunt incluse, dar nu în mod exclusiv, următoarele: conductele de alimentare cu apă trebuie spălate, în special înainte, respectiv după lucrări de construcţii conform normelor în vigoare, instalaţiile trebuie să corespundă figurilor anexate şi trebuie verificată concordanţa presiunii de serviciu din reţea cu normele tehnice. 

Fiecare produs se livrează cu instrucţiunile de montaj, respectiv instrucţiunile de utilizare şi de întreţinere ataşate, care vă stau la dispoziţie la adresa www.hansgrohe.de.

Dreptul la garanţie nu acoperă:

 • piesele de uzură, precum garniturile, distruse prin uzură;
 • piesele casante, precum sticla sau becurile, pentru spargere;
 • materialele consumabile, precum bateriile, filtrele sau perlatoarele consumate;
 • produsele Hansgrohe cu abateri minime faţă de calitatea nominală, care nu influenţează utilitatea acestora;
 • impurităţile depuse în urma spălării, loviturile de berbec, în special loviturile de berbec în cazul apei calde menajere, depunerile de calcar, erorile de exploatare şi de utilizare, daune provocate de mediul agresiv, chimicale, detergenţi;
 • defectele produsului cauzate de instalare, transport şi testarea produsului,
   
 • precum şi prejudiciile cauzate de un produs defect Hansgrohe produse de expoziţie şi similare.

 Garanţia îşi pierde valabilitatea în următoarele cazuri:

 • nerespectarea instrucţiunilor de montaj, întreţinere şi de utilizare livrate sau puse la dispoziţie la adresa www.hansgrohe.com;
   
 • montajul, întreţinerea, reparaţia sau îngrijirea produsului de către nespecialişti; deteriorarea produsului din cauza distribuitorului, instalatorului sau a unui terţ;
   
 • în cazul daunelor cauzate prin uzură normală sau deteriorări premeditate - în cazul prejudiciilor cauzate din neglijenţă se prezumă o culpă comună convenită anterior;
   
 • instalarea sau punerea în funcţiune în mod necorespunzătoare a produsului;
   
 • întreţinerea insuficientă sau incorectă;
   
 • produsele ce au fost sau sunt utilizate în alt scop decît cel corespunzător;
   
 • prejudicii cauzate de forţa majoră sau catastrofe naturale, în special, dar nu în mod exclusiv inundaţii, incendii sau daune produse de îngheţ.

VI. Cazurile în care garanţia nu se aplică 

Dacă defectul unui produs se dovedeşte a nu fi acoperit de garanţie, cheltuielile cu expedierea şi transportul produsului trebuie suportate de consumator. În plus, consumatorul trebuie să plătească inclusiv manopera pentru examinarea, respectiv demontarea şi reinstalarea produsului.  În cazul în care consumatorul doreşte repararea produsului după informarea conform căreia produsul nu este acoperit de garanţie, respectiv primeşte informaţii despre costurile estimate ale reparaţiei, trebuie să suporte atât costurile pieselor de schimb cât şi manopera. Dacă defecţiunea produsului nu a fost depistată de la livrare, hansgrohe va decide în mod individual, dacă defectul respectiv va fi remediat sau nu. În astfel de cazuri consumatorul nu are dreptul la remedierea defectelor.

VII. Drepturi legale 

Consumatorul se bucură pe lângă drepturile ce decurg din garanţie şi de alte drepturi legale. Aceste drepturi, eventual mai avantajoase, nu sunt limitate prin drepturile de garanţie. Drepturile de garanţie nu afectează în niciun fel drepturile primului client sau ale consumatorului, dacă este cazul, faţă de distribuitor în cazul în care produsul a fost achiziţionat de către primul client.

VIII. Locul de executare, instanţa competentă şi legislaţia aplicabilă 

Aceastei garanţii i se aplică dreptul german, cu excluderea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Contractelor de Vânzare (CISG) încheiată în 11 aprilie 1980. Locul de executare a obligaţiilor născute din prezenta garanţie este Schiltach, Germania. În măsura în care este aplicabil, instanţa competentăeste Rottweil, Germania.

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Germania
Parteneri de incredere

Gaseste partenerul Hansgrohe din apropiere