Ediţia 05 / 2011

Răspunderea pentru daune

Indiferent de temeiul juridic, în ceea ce priveşte răspunderea companiei Hansgrohe SE sunt valabile următoarele:

  1. Nu există limită financiară cu privire la răspunderea noastră pentru daune cauzate cu intenţie sau din culpă gravă de noi sau prepuşii noştri, respectiv reprezentanţii noştri legali. Nu există limită financiară nici pentru daunele pentru vătămările aduse vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţi unei persoane, cauzate de noi sau prepuşii noştri, respectiv reprezentanţii noştri legali săvârşite chiar şi din culpă uşoară.
  2. Pentru o culpa uşoară ne asumăm răspunderea doar în cazul în care se încalcă o obligaţie care permite buna executare a contractului şi pe a cărei îndeplinire se întemeiează sau trebuie să se întemeieze utilizatorul (obligaţie contractuală esenţială). În cazul încălcării obligaţiilor contractuale esenţiale, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile punctului 1, responsabilitatea se limitează asupra daunelor ale căror producere poate fi anticipată în cadrul utilizării paginii noastre web.
  3. Exonerarea de răspundere şi limitările nu sunt valabile dacă ascundem cu rea credinţă un viciu, dacă am preluat garanţia pentru calitatea unui element sau dacă trebuie să ne asumăm răspunderea conform unor prevederi legale obligatorii, precum legea privind garantarea produselor.
  4. În toate celelalte cazuri suntem exoneraţi de răspundere.
  5. Dreptul cumpărătorului la compensarea cheltuielilor inutile legate de solicitarea despăgubirilor pentru serviciul în cauză, rămâne intactă.
Parteneri de incredere

Gaseste partenerul Hansgrohe din apropiere