Ediţie: 04 / 2013

Dreptul de proprietate industrială

Cu privire la dreptul de proprietate intelectuală şi la drepturile de autor asupra conţinuturilor paginilor web ale companiei Hansgrohe SE :

Toate imaginile, graficele, fişierele, textele şi alte conţinuturi de pe această pagină web sunt protejate de drepturile de autor, normele de drept al concurenţei, respectiv de alte drepturi de proprietate industrială. Reproducerea, publicarea, prelucrarea sau alte utilizări în mass-media electronică sau pe alte site-uri, alte pagini web, medii de tipărire sau în alte moduri impune atât pentru utilizări private cât şi pentru cele comerciale acordul nostru prealabil în scris exprimat în mod expres, asupra căruia nu se referă niciun fel de drepturi.

Urmărim să respectăm în toate publicaţiile, drepturile de proprietate industrială şi drepturile de autor cu privire la imaginile, graficele, fişierele, textele şi alte conţinuturi apărute în această pagină web.

Toate drepturile de proprietate industrială şi drepturile de autor menţionate sau nemenţionate în cadrul ofertei noastre de pe paginile web, dobândite în folosul nostru sau eventual al unei terţe persoane, se supun fără obiecţii prevederilor legale naţionale şi internaţionale şi a drepturilor titularilor de drepturi de autor înregistraţi sau neînregistraţi. Doar din simpla menţionare sau nemenţionare nu poate fi trasă concluzia că nu există drepturi la proprietate industrială sau drepturi de autor care ne vizează pe noi sau o terţă persoană.

Drepturile de autor pentru unele fotografii publicate pe acest site aparţin mearicon, indochine, Andre Bonn, P.C., Konstantin Yugano, Manfred Ament, fotoflash, Franz Pfluegl, Beboy, Spectral-Design, typomaniac, WavebreakMediaMicro, matka_Wariatka, Georg Mayer, © auremar, Ray, archideaphoto, arsdigital, © Anna Khomulo, © Yuri Arcurs  - www.fotolia.de.

Parteneri de incredere

Gaseste partenerul Hansgrohe din apropiere